Adil Maviş

Yöneticiler için Dönüşüm Koçluğu

adil mavis

Koçluk, alışılmış olan düşünce yapısını zorlayarak değişmesi gereken ve problem olan konuların tespitinde, hazır cevaplar yerine doğru ve güçlü sorular sorarak kişinin kendisine bulduran süreçtir.” 

 

Yöneticiler İçin Dönüşüm Koçluğu 

Dönüşüm Koçluğu eğitimi, yöneticilerin veya adayların, kariyer hedefi olan herkesin iş hayatında kullanacağı, yöneticilik, liderlik, duygusal zeka, beden dili, ast-üst ilişkilerinde yönetim tarzları, yönetim becerileri ve teknikleri, kalite kavramı konuları ile destelenerek günlük hayatta karar süreçlerine yeni bir bakış açısı getirmektedir. 

Bu eğitim sürecinde, kişi kendi zayıf ve güçlü yanlarının da farkına vararak kendi potansiyelleri ile yüzleşecektir. 

 

Eğitim İçeriği:

 • Koçluk Nedir?
 • Yönetici Koçluğu Nedir?
 • Yönetici Koçunun Çalışma Alanları Nelerdir?
 • Koçluk, Danışmanlık, Mentorluk Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Koçun Temel Yeterlilikleri
 • Doğru ve Güçlü Sorular ile Sorunu ve Çözümünü Buldurma Yöntemi
 • Yönetici,  Liderlik Kavramları 
 • Yönetici ve Liderlikte Duygusal Zekanın Etkisi 
 • Beden Dili ve Analizi 
 • Ast – Üst İlişkisinde Yönetim Tarzları 

Yönetim Teknikleri

 • Planlama 
 • Uygulama
 • Kontrol Etme
 • İyileştirme

Yönetim Yetenekleri

 • Karar Verme          
 • Problem Çözme
 • Delegasyon
 • İletişim
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Takım Kurma
 • Müzakere Teknikleri
 • Çatışma ve Uzlaşma Kültürü

Eğitim Yöntemi

Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların yöneticilik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapılacağı içerik ile tasarlanacaktır.

 

Kazanımlar

Yöneticiler için koçluk eğitimi ile, yöneticiler, liderlik, motivasyon, delegasyon, ikna stratejileri ile ilgili edinecekleri yeni bakış açıları yanı sıra kurumlarında koçluk becerilerini kullanarak iletişim profesyonelleri olurlar ve yaşam dengelerini sağlarlar.

 

Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, Yönetici Adayları

 

Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.